Rychlé vyhledávání
Počet nemovitostí v nabídce: 41
Vyberte si nemovitost

Sháníme pro klienta byty v osobním vlastnictví v Karviné

13.7.2023 Pro investora sháníme byty v osobním vlastnictví, které jsou v původním stavu. Garantujeme seriózní a rychlé jednání. Hodláte-li prodat.. více »

Vykupujeme rodinné domy na Karvinsku

9.5.2018 Sháníme ke koupi rodinné domy v Karviné a okolí určené k částečné nebo kompletní rekonstrukci. Jsme schopni vyřešit případné exekuce či.. více »

Daň z nabytí nemovitých věcí od 1. listopadu 2016

25.10.2016

Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: Nemovitosti » Poradna

Poradna

Jaká je výše provize při zprostředkování realitní kanceláří?

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď, protože vždy záleží na typu nemovitosti, vlastnictví a zejména marketingu, tedy způsobu, jak moc bude nemovitost propagována. Veškeré náklady spojené na marketing a další položky platíme ze svých peněz a provizi nedostaneme, dokud nemovitost neprodáme.

Co je zahrnuto v provizi?

V provizi jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s prodejem či pronájmem nemovitosti, tedy náklady na inzerci na internetu a v tisku, náklady na vypracování smluv, náklady na advokátní úschovnu a další náklady vynaložené na jednání s bankami, katastrem nemovitostí či bytovými družstvy.

Jak dlouho trvá prodej nemovitosti?

Vše záleží na ceně, za kterou se nemovitost prodává. Prodává-li se nemovitost za cenu obvyklou neboli tržní, průměrná doba prodeje je 3-4 měsíce. V případě, že financuje kupující nemovitost hypotékou či úvěrem, je třeba připočíst další 3-4 týdny, než dojde ke schválení bankou.

Prodej se dá urychlit dvěma způsoby. Prvním je snížení prodejní ceny nemovitosti, druhým kvalitnější marketing nemovitosti. Třetí možností je výkup nemovitosti, při kterém dostane prodávající peníze v hotovosti do 24 hodin.

Jaké daně budu při prodeji nemovitosti platit?

1) Daň z příjmu - 15%

2) Daň z převodu nemovitosti - 4% (neplatí se u družstevních bytů)

Daň z příjmu

Daň z příjmu ve výši 15%.

Od daně z příjmu jste osvobozeni ve 3 případech:

1) Pokud jste v prodávané nemovitosti měli trvalé bydliště minimálně po dobu 2 let před prodejem nemovitosti.

2) Pokud jste nemovitost vlastnili alespoň 5 let.

3) Pokud jste v nemovitosti bydleli bezprostředně před prodejem a použijete získané prostředky z prodeje nemovitosti na koupení nové nemovitosti. Lhůta, do kdy můžete novou nemovitost koupit je stanovena do konce roku následujícího po roce, ve kterém byla původní nemovitost prodána.

Daň z převodu nemovitosti

Jaká je výše této daně?

Daň z převodu nemovitosti se platí ve výši 4% z nabývací hodnoty nemovitosti.

Co je nabývací hodnota?

Nabývací hodnota se stanoví porovnáním kupní ceny a srovnávací daňové hodnoty.

Srovnávací daňová hodnota je částka ve výši 75% směrné hodnoty nebo 75% zjištěné ceny podle znaleckého posudku.

Směrná hodnota vychází z cen obdobných nemovitostí v daném místě a čase. V praxi to znamená, že pokud si poplatník vybere tento způsob určení nabývací hodnoty, vyčíslí si v daňovém přiznání zálohu ve výši 4% z prodejní ceny, kterou zaplatí ve lhůtě pro podání daňového přiznání. K daňovému přiznání nedokládá prodávající znalecký posudek, ale je povinen vyplnit konkrétní, podrobné informace o nemovitosti. Správce daně na základě těchto údajů vypočte směrnou hodnotu, z ní vypočte srovnávací daňovou hodnotu (75 % směrné hodnoty) a porovnáním s cenou kupní stanoví základ daně. Daň vyměří platebním výměrem. Rovná–li se vyměřená daň přiznané záloze, platební výměr se nedoručuje. Je-li vyměřená daň vyšší než záloha, rozdíl mezi daní a zálohou je splatný ve lhůtě do 30 dnů od doručení platebního výměru.

Pokud si však poplatník zvolí, že srovnávací cena bude odvozena od zjištěné ceny podle znaleckého posudku, pak je poplatník povinen k daňovému přiznání doložit znalecký posudek. V daňovém přiznání si vypočte srovnávací daňovou hodnotu (vypočte 75 % zjištěné ceny) a porovná ji s cenou kupní. Srovnávací daňová hodnota je nabývací hodnotou pouze tehdy, je-li vyšší než cena kupní. Pokud se pro určení srovnávací daňové hodnoty použije zjištěná cena, může si poplatník v daňovém přiznání uplatnit uznatelný výdaj, tj. pro stanovení základu daně odečíst od nabývací hodnoty odměnu a náklady, které prokazatelně zaplatil znalci za znalecký posudek. Vypočtenou daň je poplatník povinen uhradit ve lhůtě pro podání daňového přiznání.

Kdo je plátcem a poplatníkem?

Poplatníkem je vždy prodávající.

Plátcem je rovněž prodávající, nedohodnou-li se strany jinak.

Ručitelem je ale kupující. Proto se doporučuje ošetřit tuto skutečnost smlouvou, ve které se prodávající zavazuje uhradit daň z převodu ve výši 4% z nabývací hodnoty.

Všechny uvedené informace jsou platné pro rok 2015.